‭.25‬ עשבי הסבל ‭Flora Bengio (Tetuan) — Ashdod, 20.12.1980, NSA Y2990/16 Las hierbas del dolor‬