‭.21‬ חמודה את וקטנה ‭Alicia Bendayan (Tetuan) — Ashqelon, 13.2.1984, NSA Yc2262/6 Cantares de matesa‬