‭.20‬ מטשה, מטשה ‭Flora Bengio (Tetuan) — Ashdod, 5.6.1984, NSA Y4575/4 Matesa, matesa‬