‭.17‬ רועה יפה שבתה לבי ‭Rosa Nahmias-Carmona (Izmir) — Bat Yam, 22.5.1998, NSAY64863/3 La pastor a‬