‭.13‬ דיקו הקטון ‭Rosa Avzaradel (Rhodes) — Ashdod, 6.6.1991, NSA Y5842a/22 Dicodi sana‬