‭.12‬ התורה, התורה ‭David HaJm (Saloniki) — Tel Aviv, 4.12.1986, NSA Y5635/4 La Tord, la Tord‬