‭.11‬ מן החיתולים תצאה ‭Mazalto Lazar (Mustafa Pasha) — Jerusalem, 14.7.1975,NSA YclO39/16 De lafaja salirds‬