פרק שני קנסיונירו

קנסיונירו הוא השם שניתן לכלל השירים הליריים , שנקראים קנטיגה , ( Cantiga ) או גם קנטיקס או קאנטאךס . תמליליהם ולחניהם בנויים כבתי שיר ( סטרופיים , ( כלומר . לבתי התמליל מותאמים בתים מוסיקליים חופפים . לעיתים קרובות מופיע בקנטיגאס פזמון חוזר . הקנטיגה עוסקת בעיקר ברגשות : אהבה , געגועים ואכזבה . הקנטיגה בנויה לרוב ברביעיות ( קוורטטים ) הנחרזות בשורותיהן הזוגיות . בהשוואה עם הרומנסה , כפי שהוסבר בפרק הראשון , הרי שלזו יש עלילה המקשרת את המלל כולו , ולכן שורותיה נתונות בסדר מחייב . בקנטיגה , לעומתה , אין קשר מחייב בין הבתים . סדרם של הבתים אינו קבוע , והוא ניתן לשינוי בכל ביצוע . עם זאת , אחד מסוגי הקנסיונרו הוא השיר הסדרתי , אשר בין בתיו מתקיים רצף המושתת על נושא חוזר . לעיתים הרצף נוצר על ידי דיון בנושאים מקבילים , בחזרה וריאטורית ( שירים פרלליסטים , ( ולעיתים אפילו על ידי שירה צבירית ( אקומולטיבית , ( שירה מבוססת על תוספת וחזרה רטרואקטיבית , המבטאת מצבור רעיוני , או עלילתי . שלושת סוגי הקנסיונרו יודגמו להלן י שירים ללא רצף תוכני , שירים פרלליסטים ושירים צביריים . המוסיקה של הקנטיגס , כ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ