נושאים תנ"כיים

. בין נושאיהן של רוב הרומנסות שלקוחים מן ההווי הלא יהודי בולטות הרומנסות על נושאים תנ"כיים . אחת מהן היא הרומנסה על הקדשת ! של משה , המציגה את משה רבנו במעמד הר חורב . הטקסט עוקב בדייקנות אחר המתואר בספר שמות , מפרק , 'ב פסוק 11 ואילך : משה בורח למדין , נפגש עם יתרו ונושא את ציפורה . הרומנסה מתארת את הליכתו אחר העדר , הגעתו אל הסנה הבוער , שמיעת הצו האלוהי "של , "נעליך והמשימה שקולו של האל מטיל על משה . רומנסה זו ידועה רק בקרב יהודי ספרד במרוקו , ואינה מוכרת כלל בקרב הספרדים הלא יהודים . עובדה זו , כמו גם הדיוק ביחס למקור התנ"כי , מצביעים על כך שמחבר הרומנסה היה מלומד , יודע תורה . העלילה נתונה בתבנית הרומנסה , לפי מבנה החרוזים והחריזה . בסיום מופיע פסוק בעברית מתוך ספר תהילים ותרגומו לספניולית . זהו אותו פסוק המופיע ברומנסה על רחל , אשת המושל הנאמנה . ייתכן שבמקרה זה הותאם טקסט בספניולית למנגינה ידועה משירת בית הכנסת . רומנסה זו מושרת דרך קבע סמוך לפסח , ובשירתה מלוות הנשים הספרדיות ממרוקו את המלאכה הרבה של הכנת הבית לקראת החג . 12 על תופעה זו ראו : Honorem Prof . H . Avenary , 164-19...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ