הקלטה עם רחל גבאי, ילידת טטואן (מרוקו) בביתה במושב מטה, ליד ירושלים, ב־‭.1978‬