הרעיה הנאמנה

נושא הרעיה הנאמנה נפוץ בבלדות ימי הביניים בכל רחבי אירופה . ברומנסה שרבו של הבעל , פונה אישה להלך ושואלת על בעלה שיצא למלחמות , בעודה מציינת סימני היכר של הבעל . על כן הרומנסה קרויה גם סימני הבעל . בנוסחים רבים טוען ההלך שהבעל מת , וטרם מותו ציווה על ההלך להתחתן עימה . רק לאחר שהאישה מסרבת בתוקף לשאתו , מגלה ההלך שהוא הוא בעלה , וכי הוא העמיד אותה במבחן נאמנות . לנוסח הרומנסה מאיזמיר יש קצב מיוחד . מתגלה בו השפעת המסורת המוסיקלית בסביבת חייהם של היהודים בתורכיה וביתר ארצות הבלקן . המקצב מאורגן במשקל אופייני לסביבה זו : בתיבות של 7 / 8 ושל , 9 / 8 לסירוגין , כך שלכל צלע בתמליל יש תבנית ריתמית של , 16 / 8 שהן צרוף של . 7 / 8 + 9 / 8 בכל תיבה נמצאת הפעמה המשולשת בסוף התיבה : ב 7 / 8 הצרוף הוא , 3 + 2 + 2 וב 9 / 8 הסדר הוא . 3 + 2 + 2 + 2 משקלים אלה יסודם במסורת התורכית , בה שני סוגי פעמות : פעמה קצרה , זוגית ופעמה ארוכה , משולשת . המשקל ברומנסה זו קרוב למשקל תורכי אוסול" ) ( " הנקרא 5 " אקסאק" או . "סופיאן" בשיר ארבעה משפטים מוסיקליים שונים בנעימתם . הנעימה הינה במקאם ממשפחת הבאיאת , כל...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ