נושאים אפיים

הרומנסה על תלונותיה של שימנה שייכת למחזור הרומנסות הקשורות במסורת של האפיקה ההיספאנית ( מסומנת A 3 ^ 5 בקטלוג של ארמיסטד . ( שימנה גומס פונה למלך לאון ומבקשת עשיית דין צדק עם רוצח אביה : הרוזן גומס דה גוךמאס , נדקר למוות בדו קרב עם האביר המפורסם "אל סיד" ( רודריגו ךיאס דה ויוואר , ( שהגן על כבוד אביו הקשיש , דייגו לאינס . שימנה מתלוננת על כך שרודריגו מתנכל ומציק לה : הוא פוגע ביונים אשר בשובך שלה , ומשלח בהן בז . המלך ממליץ לה שתתחתן עם רודריגו , והיא מסכימה בשמחה . התמליל קשור עם היצירה הספרותית הספרדית , לפי העלילה של הפואמה על ימי צעירותו של בדבר השימוש ברומנסות כשירי ערש , ראו ש' וייך שחק , "תפקודי הרומנסה הספרדית , '' בתוך אתגר : אסופת מאמרים בענ"ני חינוך והוראה , בעריכת ד"ר משה גרנות , משרד החינוך והתרבות , מחוז תל אביב , , 1990 עמ' . 34-23 תמליל דומה מופיע בשירון שנרשם במאה ה 16 באנטוורפן ( ללא תאריך מדויק ) ובשירון מ . 1550 גם בהבדלים יש עניין . בשירון של 1550 רבות ההאשמות שמאשימה שימנה את רודריגו : לא רק את היונים שבשובך הוא תוקף , אלא גם אותה עצמה , את נערותיה הוא אונס ואת ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ