פרק ראשון רומנסרו

מה היא רומנסה ? מה הוא רומנסרו ? כמו הבלאדה , הרומנסה היא שיר סיפורי , שיר עלילה . אוסף של רומנסות נקרא . "רומנסרו" רוב עלילותיהן של הרומנסות קשורות בהווי ימי הביניים בספרד , תקופת היווצרותה של הרומנסה , תקופה שראשיתה בין המאות העשירית וה . 12 בין נושאי הרומנסה ישנם סיפורי אבירים , פרשיות חצר , רעיות נאמנות או בוגדניות , מלחמות בין ממלכות אותם הימים ועלילות השבויים במהלך מלחמת הנוצרים במאורים המוסלמים ( מלחמת הרקונקיסטה . ( למאזיניה , נשמעת הרומנסה כשיר ארוך עם בתים רבים . לא כך הדבר ; הרומנסה אינה בנויה כבתים נפרדים ( שיר סטרופי , ( אלא כרצף של שורות חרוזות . החריזה היא אסוננטית : העיצורים אינם נחרזים בסיומי השורות , אך התנועות זהות . בכל חרוז 16 הברות , מחולקות לשתי צלעות של 8 הברות . ישנן מספר רומנסות ובהן 12 הברות בשורה , כשכל שורה מחולקת לשתי צלעות של 6 הברות . מבנה ספרותי זה הינו קבוע . המוסיקה של הרומנסה הינה בית מוסיקלי אחד אשר חוזר , בשינויים קלים , לאורך כל השיר . לרוב מכיל בית מוסיקלי ארבע צלעות המושרות בארבעה משפטים מוסיקליים . המנגינה מחלקת את רצף התמליל לבתי שיר . הרומנס...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ