מבוא לחלק ראשון

הסוגרת בשירת יהודי ספרד קיימות שלוש סוגות עיקריות ברפרטואר הפואטי מוסיקלי של יהודי ספרד רומנסה-. , לנטיגד , / וקופלאס . הערה כללית מתבקשת כאן , לתיקון מנוח מוטעה ומטעה : פעמים רבות הרפרטואר המוסיקלי של יהודי ספרד מכונה בשם הכולל " , "רומנסה או , "רומנסרו" שפירושו "אוסף של . "רומנסות ובשם זה מוגשים מעל במות הבידור שלל שירים אשר אינם רומנסות , אלא שייכים לסוגה אחרת , היא סוגת הליריקה ( קנטיגאס או קנטיקם . ( מה הם הקריטריונים להגדרת שלוש הסוגות ? כיצד ניתן להבחין בין שלוש סוגות פואטיות מוסיקליות אלה , הרומנסה , הקנטיגה ( ליריקה ) והקופלאס ? כל אחת משלוש הסוגות מוגדרת על פי היבטים טקסטואליים , מוסיקליים ואנתרופולוגיים . לשם אבחון הסוגה , יש לסקור את מאפייני היצירה : מבנה הטקסט וחריזתו ? התוכן וארגון החומרים התמטיים ; מבנה המוסיקה ואפיוניה הסגנוניים ; האינטראקציה בין הטקסט והמוסיקה ; תפקיד היצירה בחיי הפרט והקהילה : נוכחותה במחזור החיים , במחזור השנה והחגים , ועוד ; הביצוע המוסיקלי של היצירה : האם היצירה מבוצעת על ידי יחיד או באופן קבוצתי ? האם הביצוע הוא קולי או כלי ? האם המבצעים הם גברים ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ