ספניולית: השפה

במשך שנים שמרו היהודים הספרדים על שפה ייחודית : הספניולית . לשפה זו יסוד עתיק בשפה של ספרד בימי הביניים . מאות השנים בהם חיו היהודים בספרד , הקנו להם היכרות עמוקה עם שפה זו . בשפת יהודי ספרד נשתמרו לא רק יסודותיה הלשוניים של השפה הספרדית מאותם ימים — לקסיקון , תחביר , מורפולוגיה ופונולוגיה — אלא גם ניבים לשוניים , היגוי ומבטא , מילים וביטויים אשר נעלמו , במשך השנים מפי הספרדים הנוצרים עצמם . לרובד עתיק זה של הספניולית נוספו מילים עבריות , בעיקר מושגים הקשורים בדת ובמנהגים על שואת יהודי ספרד בארצות הבלקאן , ראו שאלוקי : עיר ואם בישראל ( אוסף מאמרים , ירושלים תל אביב : המכון לחקר יהדות שאלוניקי , תשכ"ז . ( על עליית יהודי יוון לארץ ישראל , ראו שמואל רפאל , "באמוס א פאליסטינה , כמיהתם ועלייתם של יהודי שאלוניקי לארץ , "ישראל לא נשכח , דור ההמשך להנצחת שואת יהודי יוון , גיליון , 1999 , 14 עמ' . 41-26 יהודיים . במאות השנים שלאחר הגירוש צורפו לספניולית מילים ומונחים משפות אחרות , שפות העמים שבקרבם ישבו גולי ספרד : תורכית , ערבית , יוונית ושפות סלאביות . באזור האימפריה העותמ'אנית לשעבר מכונה הס...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ