תוכן העניינים

הקדמה 7 תודות ; 10 רישום התמלילים והלחנים 11 מבוא 13 היהודים בחצי האי האיברי , גרושם ופיזורם ; 13 ספניולית : השפה ; 19 הרפרטואר המוסיקלי של יהודי ספרד 20 חלק ראשון : הרפרטואר המסורתי מבוא לחלק ראשון : הסוגות בשירת יהודי ספרד 25 פרק ראשון : רומנסרו 27 נושאים אפיים ; 28 נושאים היסטוריים ; 31 הרעיה הנאמנה ; 34 האישה הגיבורה ; 39 המלכה הנואפת ; 43 נושאים תנ"כיים 50 פרק שני : קנסיונרו 59 שירי ערש ; 60 שירי ילדות ; 61 שירי אהבה ; 66 שירי חיזור ; 70 שירי חתונה ; 78 שירי אבל ; 85 שירים צבירים 86 פרק שלישי : קופלאס 93 קופלאס על נושאים תנ"כיים ; 94 קופלאס לחגי השנה ; 97 קופלאס לברית מילה ; 108 קופלאס תוכחה ומוסר ; 111 קופלאס על דמויות בקהילה ; 114 קופלאס על בעיות כלכליות 117 חלק שני : הרפרטואר החדיש מבוא לחלק שני : היצירה הפואטית מוסיקלית במאה ה 123 20 פרק רביעי : שירי ביקורת על האופנות החדשות בלבוש 125  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ