אין בואן סימן!

מחוזות פיוט ומוסיקה של יהודי ספרד לוין ט 6 ן סימן ! שועונה ויין-שחק 6 ין ט 0 סימן ! מחתות פיוט ומוסיקה של יהודי ספרד תרגום השירים מלאדינו : אבנר פרץ עריכה לשונית : אהוד אמיר פרדס הוצאה לאור Susana Weich-Shahak ; EN BUEN SIMAN ! Panorama del Repertorio Musical Sefaradi  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ