מפתח שמות

אבן , יוסף 186 אבנרי , אורי 145 , 130 אברבך , דוד 240 אדורנו , תיאודור 138 , 132 אדלמן , מארק 115 אהרונוביץ , יוסף 198 , 196 אוזיק , סינתיה , 141 , 107 , 92 271 , 268-264 אוכמני , עזריאל 59 אוסיאקובנה , קארולה 313 אורבאך , אפרים א' 216 אורי צבי מסטרליסק 157 אחד העם ( אשר צבי גינצברג ) , 39 , 196-193 , 185 , 179 , 175 , 135 , 91 235 , 234 , 198 איגלבורגר , לורנס סידני 130 אידל , משה 354 איזקסון , מירון 156 אייזנר , ג'ק 355 אייכמן , אדולף 326 אינגר 326 אלבז , ראובן 43 אליאך , יפה 329 , 36 אליוט , ת"ס 92 אלתרמן , נתן 309 אמיר , אהרן 128 , 127 אנילביץ , מרדכי 353 אסולין , פייר 31 אסימן , אנדרה 331 ( Aciman , A . ) אסתר , חיה 156 אפדייק , ג'ון 275 , 85  אל הספר
כרמל