פרטיזנית בגטאות גליציה המערבית או זיכרונותיה של אסירה

לעילוי נשמת סבתי רייזל נעכי שניידר הי"ר שנלקחה מגטו בזיסקו ( בריגל ) לגטו בוכניה ושם נספתה ; ולעילוי נשמת דודתי , אחרת אמי , איידל גרוס ; ולעילוי נשמת דודתי שרה גרוס וילדיה חנה , שמיל-אברום , ליבער וגיטלה שנספו בגטו טרנובהי"ר הקיום ההיסטורי מאז 1939 ועד לימינו עומד בסימן האכזריות והרוע שנתגלמו ב"חיה . "הנאצית עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הוטבעה המציאות ההיסטורית החדשה בחותמה של השואה . אף מלחמת העולם הראשונה וזוועותיה נתפסו עם הזמן , בעיני היסטוריונים רבים , דרך הפריזמה של מלחמת העולם השנייה , ספק מעין פרלוד , ספק "הופעת חימום" למלחמת העולם השנייה . אם בראשית המאה נתפסה מלחמת העולם הראשונה כשיאה של אכזריות אנוש , "כאם כל , "המלחמות הרי לעומת מלחמת העולם השנייה , היא לצערנו "בטלה . "בשישים ממדיה של מלחמה זו לא שיערוה גם אבותינו . מבחינה גאוגרפית היא הקיפה את כל חמש יבשות תבל . מספר הרוגיה ומתיה מסתכם בכשלושים מיליון איש . עלותה במונחים כלכליים ופיננסיים כמעט אין לאומדה . תוצאותיה , במישרין ובעקיפין לא הוערכו עדיין . העוויתות הפוליטיות והצבאיות , הסטיכיות הסוציו דמוגרפיות והגלגולים הסוציו...  אל הספר
כרמל