'תחנה ודרך' לאברהם ברוידס

תחנה ודרך , ספר שיריו של אברהם ברוידס ' , כולל בתוכו שישה מדורים , שעל אף היותם בעלי תוכן ואווירה שונים , משותפת להם תודעתו המפוכחת של משורר ותיק הניגש לבחינת עולמו האישי והפיוטי גם יחד . זהו ניסיון לעמוד על מרכיביו ויסודותיו של עולם פרטי , אישי , על ממדי הזמן השונים הזורמים בו והמהווים ביטוי לאכזבות ומחדלים מחד גיסא ושאיפות וערגונות מאידך גיסא . ביסודה של הערכה זו , של רצון לשחזר מציאות בעלת אופי פרסונלי מובהק , נעוצה תודעת מסע העומד לפני סיומו , של נסיעה המתקרבת לתחנתה היעודה . אך תוך כדי תהליך פיוטי כזה מתעורר הרצון העז להשתחרר מאימת הסוף , להפוך את סופה של הדרך לתחילתה , או לפחות להמשיכה ולמצות את חוויות ההליכה והקיום עד תומה . זהו בסיסו האידאי והפסיכולוגי של הקובץ שלפנינו , על השלכותיו התמטיות והאמנותיות גם יחד . על רקע זה אפשר להבין את האווירה האלגית הדמומה , המלווה התפרצות של זעם והתפרקות , את הייאוש הקודר , המייצג את העכשיו האכזרי , המסובך והמתוסבך כאחד , מול התלהבות נעורים של משורר המבקש את התגשמותה של מציאות חזויה וחלומה . כך אפשר גם להבין את האנטי תטיות הסטרוקטורלית , המאפיי...  אל הספר
כרמל