מיהו עגנון בעקבות 'מסע אל רגע החסד' לרנה לי

ספרה של רנה לי , מסע אל רגע החסד ' מצטרף לשורה ארוכה של ספרי מחקר וביקורת שעניינם יצירותיהם של שניים מגדולי הפרוזאיקנים העבריים של המאה העשרים - עגנון והזז . מסע אל רגע החסד , כפי שמעידה כותרת המשנה של הספר , מהווה סדרת "עיונים ביצירותיהם של עגנון והזז" והוא מורכב משני חלקים בלתי שווים בכמותם ובאיכותם . חלק הארי של הספר עוסק ביצירתו של עגנון מתוך אספקלריה של ממד החסד והאור - ומכאן שמו של הספר . חלקו השני של הספר עניינו מסכת שמות הנפשות ביצירתו של חיים הזז ומתאם ההדדיות שבין השם ליצירה - שיקופה של היצירה באמצעות שמות גיבוריה והשתקפותה של היצירה , ערכיה ותכניה , באופיים המיוחד של שמות הגיבורים המאכלסים את היצירה . בשנים האחרונות הלך המחקר העגנוני והתרחב ועל כך יעידו המאמרים והביקורות למיניהם הפזורים בכתבי העת העבריים , בפרט בשני העשורים האחרונים , וכן ספרי המחקר של "עגנוניסטים" מובהקים כדב סדן , ברוך קורצווייל , אברהם בנד , גרשון שקד , הלל ברזל ואחרים . המבחר הביבליוגרפי בספרה של רנה לי ( עמ' ( 172-169 יעיד אף הוא . מאז פרסומו לא שקט מחקר עגנון על שמריו , כפי שאפשר להיווכח למשל מעיון במו...  אל הספר
כרמל