מעשה נבות?

במעריב ספרות ( מהדורת ניו יורק ) מיום י"ב באייר תשמ"ח , 4 . 2 . 1988 - התפרסם מאמרו של אמנון נבות , "סליחה , אבל מה עם החצי השני " ? שעניינו ספרה של 1 נורית גוברין , הדן בדבורה בארון ויצירתה . אך לפני שנבות ניגש לדון בספר החדש על ד' בארון הוא מקדיש כמחצית ממאמרו על מחקרה הקודם של נורית גוברין , מאורע בתר , שזכה להכרה בקרב ציבור חוקרי הספרות העברית החדשה ובקרב כלל ציבור שוחרי הספר בארץ . על החלק הזה שבדבריו ברצוני להתייחס ולהעיר אי אילו הערות . ראשית כול , מן הראוי להתייחס לגישה האמביוולנטית התמוהה , הגובלת בסכיזופתיות , כלפי עצם מפעלה של נורית גוברין . הביקורת הפעם , שלא כדרכו של נבות , מתחילה בקטע ארוך של שבח ותהילה ל"מוסד , "ביאליק על מפעליו , ובהמשכו זוכה גם גוברין בקרן השפע הזו : " כמו כן מן הראוי להעלות על נס את פועלה העיקש של נורית גוברין בחשיפתן והחייאתן של פרשיות נעלמות מן 'החיים הספרותיים' של העבר . אין להמעיט בערכו של מפעל ביוגראפי מונוגראפי כשלה , הכולל , פרט לפרשת דבורה בארון , את תולדותיו של שופמן , תיאור שיטתי של 'מאורע . " ... 'בתר במשפט המסיים את קטע התשבחות מציין נבות ...  אל הספר
כרמל