על 'מאורע ברנר' לנורית גוברין - התפתחותו והשתלשלותו

את מאורע בתר , ספרה של נורית גוברין ' , המשמשת ראש המחלקה לספרות עברית חדשה באוניברסיטת תל אביב ואחת החוקרות הנודעות של היצירה העברית , יש לראות כחוליה בשרשרת ארוכה של דיונים , עיונים ומחקרים שהופיעו בשני העשורים האחרונים אשר עניינם יצירת ברנר לתחומיה . אף שעיקרה של ההתעניינות הופנתה , ובצדק , לעבר יצירתו הבידיונית של ברנר הרי שבד בבד עם תהליך זה החלו המבקרים וחוקרי יצירתו לתת את דעתם גם על 2 שאר ההבטים של כתיבתו , ויוכיחו המחברות לחקר ברנר . ספרה של נורית גוברין , שאינו ראשון בספריה העוסקים בסיפורת 3 ובפובליציסטיקה הבינרית , עניינו - אחד האירועים ההיסטוריים החשובים בהתפתחות התרבות של היישוב בארץ בראשית המאה העשרים . ראשיתו ב"עניין קטן" לכאורה שהלך ותפח לכדי ממדים היסטוריים ולאומיים , והכה גלים בהיסטוריה של היישוב ושל ראשית הציונות , הן מבחינה פוליטית חברתית הן מבחינה תרבותית ורוחנית . אף על פי שראשיתו של ה"מאורע" בסך הכול ב"מאמר סקירה" אחד שפרסם ברנר בהפועל הצעיר - הצטרפו התגובות והתגובות לתגובות על כל מערכת הסתעפויותיה לכדי פרק בתולדות היישוב וראשית הציונות , ובמבט נרחב יותר לפרק רב ...  אל הספר
כרמל