דת, דתיות ושמירת מצוות ב'שכול וכישלון' ליוסף חיים ברנד

א על אף המכנה המשותף הבולט כל כך הרי שלכל ספר מספריו הבידיוניים של בתר מיליה ברור ומוגדר והכוונה היא הן למיליה הגאוגרפי והן למיליה התמטי והאידאי פסיכולוגי . כך הוא הדבר בכל ספר וספר מחטיבת הסיפורים העוסקים בהוויית האינטליגנט היהודי הצעיר ברוסיה ; כך הוא הדבר בספרים העוסקים בהוויית המהגרים היהודים בלונדון וכך הוא בכל ספר וספר מחטיבת הספרים העוסקים בהוויית ארץ ישראל של "היישוב . "החדש אין הרומן שכול וכישלון יוצא מכלל זה . גם לו מיליה ברור ומוגדר . מבחינת הלוקוס הגאוגרפי הרי ירושלים של "היישוב הישן" היא עיקרו של הרומן , ומבחינת המרחב התמטי והרוחני אידאי עיקרו כולו בתחום הדת והתאולוגיה ובתחומי הדיון על הגדרת תכונותיה ומהותה . חוטים רבים מקשרים דיון זה לעיצובה של ירושלים במכאן ומכאן , אלא ששם הדיון נערך מתוך נקודת המוצא של הבחור הרוסי הרציני שהיא נקודת מוצא של מספר פובליציסט ופולמיקן אנונימי שנקודת ראותו היא העמידה מבחוץ , של בן חוצות , ואילו בשכול וכישלון המספר הוא בן בית , הרואה את הדברים מבפנים ומתמודד אתם בתוך בית משפחת חפץ ותפקידו , כפי שנראה , כתפקידם של החפצים להוות את שלילתה של האימ...  אל הספר
כרמל