אהרן אפלפלד: על חייו ויצירתו

ריאיון זה נערך עם המספר אהרן אפלפלד בשהותו בניו יורק כאורח האוניברסיטה העירונית של העיר ניו יורק - המרכז למדעי היהדות שליד בית הספר למוסמכים . הריאיון נערך ב 24 בפברואר 1982 בחדר בבית מלון מקומי שבו התאכסן מר אפלפלד , ולסירוגין בכמה מסעדות במנהטן . המראיין השתדל למסור את הדברים קרוב ככל האפשר לדרך מסירתם על ידי מר אפלפלד . שאלה 1 הייתי רוצה להתחיל ריאיון זה באי אלו פרטים ביוגרפיים . איני מתכוון לפרטים שהתפרסמו במסגרת הביוגרפיה הרשמית הפורמלית , אלא הייתי רוצה לשמוע מפיך פרטים ביוגרפיים בעלי מטען רגשי אישי שאתה רואה אותם כחשובים ביותר בתולדות חייך . נדמה לי שעל אף הפרסומים הרבים שבהם זכית בזמן האחרון , הן בארץ הן ביבשת זו , פרטים שלמים מתולדותיך נשארו עלומים . אומנם אפשר להשתמש בסיפוריך ובמסות בגוף ראשון לשם מיפוי משוער של מסלול חייך , אך הייתי רוצה לשמוע אותם מפיך , מפי "בעל הדבר" המעיד על עצמו . לכן , מר אפלפלד , אל תכעס אם מפעם לפעם "אלחץ" אותך כדי להוציא מפיך דברים שכסופר האמון על סלקטיביות , אתה נוהג לפי הכלל "ליבא לפומיה לא . "גלי אעשה ככל אשר ביכולתי להפריע לשתיקתו של המשורר ......  אל הספר
כרמל