הוויית ניצולי השואה ב'אדני הנהר' לאהרן אפלפלד

אדני הנהר ' , קובץ סיפוריו האחרון והחמישי במספר של אהרן אפלפלד , המספר ניצול השואה ומעמודי התווך של הסיפורת הישראלית הצעירה , הוא המשך ופיתוח כאחד של תכנים תמטיים וצורניים שנתגלו בספריו הקודמים . כבר בסיפוריו הראשונים , שפרסם בסוף שנות החמישים , ניכרת הייתה ההתרכזות בתיאורה של הוויית , "עשן"ה הווייתם של ניצולי השואה ושארית הפליטה מ"השריפה הגדולה אשר שרפה את בית . "ישראל בכך בולט ייחודם של סיפורי אפלפלד , הן בקונטקסט של מה שמתקרא "ספרות השואה" הן בהקשר של הסיפורת הישראלית הצעירה . עיקרה של ספרות השואה בתיאור הוויית קיום תת אנושית , הנתונה תחת מגפיו הדורסניים של הקלגס הנאצי , ואילו ספריו של אפלפלד מדגישים את זרימתו ושטפו של "נהר קיומי" בתקופה הבתר שואתית . בעוד הספרות הישראלית הצעירה מפנה את מבטה לעבר המציאות הישראלית החדשה , כשדמויותיה וגיבוריה שאובים מתוך אותם רבדים חברתיים המהווים את התשתית למה שהיה קרוי פעם "היישוב , "הוותיק הרי שעולמו של אפלפלד מאכלס פליטים נרדפים שההוויה הישראלית הצברית החדשה מהם והלאה . יתרה מזו , ישראל החדשה המתהווה , על בעיותיה המדיניות ביטחוניות , אף היא אינה מ...  אל הספר
כרמל