פתיחה

הספר שלפנינו הוא אסופה של מאמרים , ביקורות ותגובות שנכתבו לאורך תקופה ארוכה של יותר משני עשורים . הדברים התפרסמו בעיקר בשני כתבי עת שהופיעו בניו יורק - בצרון , שחדל להופיע ב 1990 והד אר שנעל את שעריו ב . 2004 יש והדברים נכתבו ביזמת המחבר , אך לא פעם על פי בקשת העורכים , וכרגיל במקרים כאלה הם נכתבו באילוצי זמן . אילוצי הזמן בצירוף אילוצים שנגרמו בגין בריאות של קרובי משפחה מסבירים את מרווחי הזמן שבין פרסום לפרסום . הם גם מסבירים את מגוון התגובות שבספר . פרסומם של הדברים בשני העיתונים הנ"ל היוצאים לאור "בגולה הרחוקה" ואשר חדלו מלהתקיים מקשה על הנגישות לחומר שפורסם . וכללו של דבר - מאמרים ותגובות שפורסמו בהפרשי זמן ניכרים הם בבחינת "מגילות עפות" המתעופפות לכל הכיוונים , ומבחינת הקורא הם "טמיר . "ונעלם הציבור , כולל הציבור הקרוב לנושאי תרבות וספרות עברית בפרט , אינו מכירם ואינו מודע לקיומם . בדרך כלל נבלעים המאמרים בתוך כתבי העת האלה ולרוב הציבור לא נודע כי באו אל קרבם . לפיכך הפרסום באכסניות ספרותיות שונות במשך תקופה ארוכה מחייב "מתי שהוא" כינוס הפזורים לאכסניית קבע . חלק ניכר מהחומר ש...  אל הספר
כרמל