תוכן העניינים

פתיחה 9 אהרן אפלפלד - הסופר ועולמו עשן - חשבונות קטנים המצטרפים לחשבון גדול 13 הוויית ניצולי השואה באדני הנהר לאהרן אפלפלד 17 אהרן אפלפלד - יוצר האפוס של ניצולי השואה 25 שני סוגי קיום - שני סוגי זיכרון , שני סוגי זיכרון - שני סוגי קיום או - בחיפוש אחר הזיכרון היהודי האבוד בפתאים אהבה לאהרן אפלפלד 31 כמה הערות לתגובתו של יוסף דן בהארץ על פתאום אהבה 81 אהרן אפלפלד : על חייו ויצירתו 99 " גם אני חיפשתי יהדות . גם אני חיפשתי טקסטים יהודיים שאתם אוכל להזדהות" - ריאיון עם הסופר אהרן אפלפלד 1 12 יוסף חיים בתר - איש המכאובות למהות הסבל בכתבי י"ח בתר - הנקודה היהודית 169 דת , דתיות ושמירת מצוות בשכול וכישלון ליוסף חיים בתר 181 על מאורע בתר לנורית גוברין - התפתחותו והשתלשלותו 191 לזכרו של ברוך קורצווייל פרופ' ברוך קורצווייל ז"ל - קווים לדמותו 203 משנתו הספרותית של ברוך קורצווייל - הנחות יסוד 210 ברוך קורצווייל היה אדם דתי , כנראה 218 ... ביקורות ותגובות מעשה נבות ? 233 מיהו עגנון - ? בעקבות מסע אל רגע החסד לרנה לי 240 אביגדור המאירי וספרות המלחמה - על ספרו של אבנר הולצמן 250 תחנה ודרך לאברהם ברוי...  אל הספר
כרמל