ז. הסיום - מקוטע או מדומה

ראינו שלא יתכן פתרון במאבק שבין שני קטביו של הצליין החילוני // סיום נאמן של סיפור כזה יהיה בהכרח בלתי שלם // תיתכן מערכת פיצוי צורנית לסיום בלתי שלם // מהותית לא מסתיים דבר , הקונפליקט נשאר פתוח ; אין גאולה לצליין החילוני // הדיאלקטיקה המיוסרת שבין שני קטביו היא היוצרת משמעות , בעולם ריק מאלר הים . ההתנגשות המרכזית בסיפור הצליץ חילוני מתנהלת על פני תהום , תהום ההעדר . הקצוות הם ללא פשרה : זהו סיפור שפתרונו יכול לבוא רק באחד משני דרכים ; גאולה שלמה או חורבן מוחלט . והנה , פתרון זה הוא מחוץ לאמצעי המדיום הספרותי . ודאי , הוא מסוגל ליצור אבנגליונים , אבל הסיפור הצלייני הוא קודם כל סיפור , על בני אדם לבני אדם . העובדה , שמימד מיסטי מוליך את הסיפור , מתגלמת בסיטואציות נפשיות קיומיות קונקרטיות , כגון העזיבות , כגון הציפייה , כגון החיפוש ללא תקווה , כגון תאוות הקרבן . בכל מקרה - האנושי עושה את הסיפור , אבל הקוטב שמחוצה לו מקיים את אפיו הצלייני . חורבן או התגלות - פירושם יציאה גמורה . וכאמור , יציאה מתוך המדיום הסיפורי . הסיפור הצלייךחילוני אנוס לבחור בין השמדה עצמית , בצורת ויתור על אחד משנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד