קראו בכותר - הצליין החילוני : מסה על היבט אחד בסיפורת המודרנית