ו. נטיה לטיפוסי ולארכיטיפוסי

עמידתו של הצליין החילוני כלפי ההעדר , דומה במידת מה לזו של איש המערות : מלה שהיא השבעה , תנועה שהיא טקס / ' מיעוט הפרטים על העבר הביוגרפי , מזמין להביט בו כבמעין חרך הצצה אל זכרון קדום יותר , קולקטיבי : זכרון אושר שנשבר טיפוסיות הפרטים מיועדת לשחרר את מבטנו אל העיקר תבנית המגורש היא תבנית אב , ממנה נובעות כל שאר התבניות הארכיטיפוסיות במימד הצליין חילוני של הסיפור מסייע בכך השימוש במלים , ביטויים , סמלים , בעלי הקשר סוגסטיבי מאגי מריו של הצליין החילוני , הוא המעניק משמעות חדשה לתבנית הארכאית של המגורש . נחדור באשר נחדור אל הריקמה הסיפורית פנימה , ברגע שעומדות רגלינו בתוך המפלש הצלייני לא נוכל שלא להתרשם מעובדה מרעישה - משהו מסתורי שמחוץ לסיפור נודעת לו השפעה גורלית על מה שקורה בתוכו . אם נרצה לפטור זאת כ '' שעשוע , "מיסטי נמצא עצמנו פשוט דלים יותר , מאבדים יחד עם מימד משמעותי של הסיפור מימד משמעותי שבנפשנו . מטעמים שבנוחות אנו עשויים ליפול לתוך מלכודת אחרת : להכריז על אותו "משהו" כגיבורו האמיתי של הסיפור הצליין חילוני . אם נעשה זאת לשם דה מיסטיפיקאציה , נגלה חיש מהר שדבר זה שנעלנו בפניו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד