הצליין החילוני

יצחק אוורבוך אורפז / הצליין החילוני סידרת מסה , מחקר , עיון הוצאתו לאור של ספר זה הסתייעה במענק של קרן תל אביב לתרבות ולאמנות יצחק אוורבוך אורפז ? צליין החילוני מסה על היבט אחד בסיפורת המודרנית  אל הספר
הקיבוץ המאוחד