בשולי הספר

בספר זה כינסתי כינוס ראשון כמה ממאמרי ומסות / שאינם נכנסים בגדרם של שני התחומים העיקריים בעבודתי ובכתיבתי : מחקר םפרותי הסטורי מזה וביקורת ספרותית "שוטפת" מזה . המשותף לשני תחומים אלה הוא העניין המתמיד , הבלתי נלאה ביצירה הספרותית תרתי משמע : יצירה במובן של חיבור , טקסט או טקסטים ספרותיים העומדים כל אחד לעצמו , ויצירה במובן של תהליך , רצף התפתחותי של בריאה ספרותית , שמתוכו ובמסגרתו נולדים הטקסטים , מתקשרים זה בזה , ואף , ניתן לומר , "מייצרים" זה את זה , אם בדרך ההמשכיות הרצופה ואם בדרך ההמשכיות הניגודית . ביצירה הספרותית במובנה הרחב הזה הייתי ועודני שקוע בהתקסמות שאין לה תקנה . בה , במשמעויותיה , במבנים הנפשיים והצורניים המםתמנים בה ובפעולתה הגלויה והסמויה ככוח יוצר תרבות , כלומר , בורא הקשרי משמעות וערך לחיים - האישיים והציבוריים כאחד - אמשיך , כנראה , להביט "כעכבר מחשכת חורו" עד תום . עם זאת , מצאתי עצמי , ביחוד בשנים האחרונות , חושב , חוקר ובסופו של דבר כותב גם על עניינים , שחייבו היסט מסויים בנקודת המוצא של עבודתי . אמנם , גם הם , עניינים אלה , אחוזים לחלוטין בספרות . עם זאת אחיזתם...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד