אם לא תהיה ירושלים

אם לא תהיה ירושלים מה ? עשו בשיר על ירושלים ? ( מאיר ויזלטיר : "שיר על ( "ירושלים לפני כעשר שנים , שנה לפני עלות הליכוד לשלטון , קבע נסים קלדרון ברשימת ביקורת ספרותית בשם "כל העניין הירושלמי המתוק , "הזה קביעות קשות : "בירושלים , עיר שבה שפע אפלולית ושפע תפאורה ואין בה שום דבר מיידי וישיר , כותב כעת הסנוב הספרותי . "שירים מדובר היה בשתי קביעות מקבילות ומשלימות זו את זו : ירושלים היא עיר מחוסרת אותנטיות , כולה פעלולי תפאורה ותאורת אוךצל . במקביל "משוררי ירושלים" ( הרשימה עסקה בשירתם של הרולד שימל , אריה זקס ויהודה עמיחי ) כותבים שירים חסרי אותנטיות , שהפוזה הסנובית שלטת בהם . העיר ומשורריה נתונים ברצף אחד של חוסר אותנטיות . כמובן , ניתן היה אז , כפי שניתן גם עתה , לתהות על מידת הצדק ואפילו על מידת הפשר שבקביעותיו של קלדרון הן ביחס לירושלים והן ביחס לשירת המשוררים שבהם דן . מה , למשל , היה הפשר של תיאור ירושלים כעיר שיש בה "שפע ? "אפלולית האם קלדרון לא הכיר את האור המסמא של ירושלים , שאין כמותו לבוהק חיוור מלובן ? מכל מקום , דבריו שיקפו בשעתו איזו תחושה רווחת . תרבות החיים שלנו ( המושג כ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד