זמירות מארץ להד"ם

מקומה של נעמי שמר בחיינו ? אלץ להןם נשמע תמיד הךם של נבל [ קתרוס וחלילים ... ( נעמי שמר ) א באחד מפזמוניה שיר' ) ( 'נולד הבטיחה נעמי שמר לנו ולעצמה , ששירה ' ישטוף את כל הארץ כשיירה של צוענים' ויהיה : —כמו זץקת בגרון משום ^ עד יומכם האחרון יזמזמו אותו ולגזי-פו אותו ועד שכל עצמותיכם תאמרנה די - די - די -די ... ( הספר השני של נעמי שמר , שיר מס' ר " { דומה שהבטחה זו קוימה בכל חלקיה . אף הדימוי שבאמצעותו נוסחה כמו' ) דלקת ( 'בגרון התקיים במלואו - כמובן , בדרך שבה עשויים דימויים להתקיים , היינו על המישור המטאפורי . שירתה של הפזמונאית הלאומית שלנו מזדמזמת מתוך גרוננו הלאומי המודלק כאותו לחן טורד , כפייתי , התוקע עצמו אל תוך התודעה ואינו מרפה ככל שזו מנסה להשליך אותו  אל הספר
הקיבוץ המאוחד