דב סדן: בדרך אל הכוליות

תפקיד נכבד אך כבד הוטל עלי : לדבר במעמד זה על כלל מפעלו הספרותי הרוחני של דב סדן . כבוד התפקיד גלוי הן מצד בעל היובל והן מצד המעמד הנערך לכבודו בבית הנשיא . כובדו גם לו שני צדדים : כובד מעשי היצירה הרבים והמגוונים של דב סדן מזה והקושי שבהעמדתם על דבר שורש אחד מזה . המדובר הוא לא רק בקשיים אינטלקטואליים טכניים - הקפת יצירת ענק , המשתרעת בזמן על פני ששים שנה , בכמות - יותר ממאה כרכים , בסוג - שבעה תחומי עניין ועיסוק עיקריים : ביקורת הספרות , חקר הספרות ותולדותיה לאופניו השונים , הגות יהודית , פובליציסטיקה ציונית , בלשנות , חקר הפולקלור ואחרון למניין שאינו אחרון לעניין - הספרות היפה עצמה . הקשיים שבהם מדובר הם עקרוניים , ועיקרם בשאלה אם מותר לנו לנסות לדחוק את יצירת סדן על כל אגפיה למכנה משותף , או אם יקרב אותנו הנסיון לגילוי מכנה משותף כזה להבנת מהותה היחידה במינה , להערכת שליחותה והישגיה . רשאים אנו להניח כי דב סדן , ככל איש רוח , חוקר וסופר , יש לו במעשיו ובעולמו איזו נקודת תווך נפשית רוחנית ומעגל מקיף לה ונמשך ממנה . אבל נדירים בעולם הרוח , המחקר והספרות המקרים שבהם גדול המרחק בין הנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד