ספרויות היהודים: שיבה אל המציאות

א " ספרות / 'עברית "ספרות / 'יהודית "ספרות , "היהודים "ספרות , "ישראל " ספרותנו / 'החדשה ספרותנו הדו לשונית או הרב לשונית - מושגים אלה וכיוצא בהם מרחפים בחלל התודעה התרבותית שלנו ומעסיקים - זה מאה שנים ויותר - את מחשבתם של מבקרים , חוקרים , היסטוריונים של הספרות והתרבות . בתוך חלל זה מתחרים המושגים זה בזה , תובעים כל אחד לעצמו זכות יחידה או זכות קדימה , ומביאים לדיונים מופשטים ומסובכים , המרתי עים לא פעם את הקורא והמעיין , שאינו נוטה לספקולאציות ולהסתבכות בהגדרות ובסיוגים המשתמעים מהן . האם "ספרות עברית" פירושה כל דבר שנכתב בעברית , לרבות , למשל , ספרי שאלות ותשובות רבניים ? האם " ספרות היהודים" כוללת גם את תרומתם של אלפי הסופרים היהודיים לספרויות אירופה ואמריקה בלשונותיהן , או שמא היא כוללת רק אותם חלקים ממנה , ש"טעם" יהודי השתמר בהם ? וכיצד ניתן להגדיר "טעם" זהי האם שייכת שירת היינריך היינה ל"ספרות ? "היהודים האם משתייכים אליה הרומאנים של סול ? לוי או שמא היא כוללת רק את יצירתם של סופרים , אשר אמנם כתבו בלשונות נכר , אך פנו בעיקר אל קהל קוראים יהודי ועסקו בנושאים הקרובים ללבו , כגון...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד