אם לא תהיה ירושלים הספרות העברית בהקשר תרבותי-פוליטי

דן מירון / אם לא תהיה ירושלים דן מירון אם לא תהיה ירושלים מסות על הספרות העברית בהקשר תרבותי פוליטי הוצאת הקיבוץ המאוחד Dan Mi ran If There Is No Jerusalem ... Essays on Hebrew Writing in a Cultural-Political Context הביאה לדפוס : רזיה ירחי Publishing House Ltd . 1987 By Hakibbutz Hameuchad כל הזכויות שמורות נדפס בישראל דפוס "חדקל" בע '' מ , ת"א  אל הספר
הקיבוץ המאוחד