הסיבת להווצרות השינוי בחומר המקורי

סיבות שונות הביאו לשינויים בחומר המקורי שעליהם דברנו לעיל . במקרים אחדים מתברר שהסיבה היא הכרה בלתי מספיקה של המאמר . במקרים אחרים הסיבה היא הרצון להשתמש במאמר כדי לישב בעזרתו קשיים . אבל יש גם מקרים שמאמר מתפרש על ידי הסוגיא בדרך שאינה בהכרח כוונתו של המאמר . זאת גם אם המאמר המלא מצוי בפני הסוגיא , וגם אם אין כל סיבה נראית לעין לסטייה מכוונתם המקורית של הדברים . פירושים אלה אפשריים , אמנם , אך מתוך בדיקת הסוגיא ניתן לעמוד על כך שאינם הכרחיים . יש ופירושים אלה גורמים להגהות בחומר המקורי . הכרה כלתי מס 0 יל , ה של המאמר א . מקורו של המאמר אינו ידוע — בבלי שבועות , ל"ט בי : " דכתיב כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור מה כלים שנים אף כסף 22 לבירור הסוגיא עיין להלן פרק אחד עשר . 23 עיין להלן , הערה 22 פרק שנים עשר . 24 לבירור הסוגיא עיין להלן פרק שנים עשר . 25 לבירור הסוגיא עיין להלן פרק ששי . שנים מה כסף דבר חשוב אף כל דבר חשוב וקאמר רחמנא כי הוא זה . " ... מהאמור : "וקאמר רחמנא כי הוא , "זה נוצר הרושם כי עיקר ההיקש 1 "מה כלים , " ... קיים בדין הפקדון , שבו מצוי הפסוק . אך מתוך ההשוואה ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן