פרק ראשון שבועת מודה במקצת במקורות התנאים והאמוראים