מודה במקצת

צבי אריה שטיינפלד / מודה במקצת מודה במקצת מחקר בסוגיות המשפט התלמודי מאת צבי אריה שטיינפלד הוצאת אוניברסיטת בר אילן מסת"ב ISBN 965—226—004—5 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן נדפס בישראל תשל"ט 1979 בדפוס "זהר" תל אביב  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן