מלון

[ מפתח השמות ] מלון [ מפתח השמות ] אאואיס — ( Eons ) 'המזרחי / ' 'של איילת השחר / ' שם אחד מארבעת הסוסים הרתומים לרכב השמש ; ב . 153 אאונ"ה — ( Aonia ) חבל-ארץ בבויוטיאה / יי מקום שם נמצא ההר הליקון ( הר המוזות ) והמעיין האגדי אגאניפה ; א ; 313 יג . 682 אאטיאון — ( Eetion ) ? ? אביה של אנדרומאכה / "• • ' אשת הקטור ; יב . 109 אאלו . 1 — ( Aeiio ) 'סערה / ' אחד מכלבי אקטיאון ; ג . 11 ; 219 שם ההרפיאה הנקראת גם קליינו ; יג . 710 אבס . 1 — ( Abas ) מלך ארגוס / אבי אקרי- סיוס ; ד ; 607 ה ; 236 טו . 11 ; 163 דמות מקרית ; אלמוני שלקח חבל במלחמת פינווס פרסווס ; ה . 111 ; 126 קנטאוורוס שנלחט עם הלאפיתיט בחתונת פיריתואוס ; יב . 306 אבריס — ( Abaris ) איש קאווקאס' דמות ? " מקרית / מידידי פינווס ; ה . 85 אבגוסטוס — ( Augustus ) אוקטאביאנוס קיסר ; א ; 562 טו . 869 / 860 אבטוליקוס — ( Autoiycus ) בן מרקוריוס ? ' וכיאונה ; אבי אנטיקליאה ; אביו זקנו של אוליסס ; ח ; 738 יא . 313 אגירטס — ( Agyrtes ) אלמוני שהשתתף "?' י ' •' במלחמת פרסווס-פינוום ; ה . 148 אגלורוס - ( Agiauros ) בת קקרופס ; ...  אל הספר
מוסד ביאליק