ספר חמישה־עשר

נומה המלך' יורשו של רומולום . ייסוד קרוטון העיר . ( 59-1 ) נומה שומע בקרוטון תורה מפי פיתאגוראס . ( 478-60 ) אחרי מותו מבכתו אשתו' הנימפה אגריה' בחורש דיאנה הטאוורידית באריקיה ושומעת את סיפורו של היפוליטוס וירביוס . ( 551—479 ) הופעת טאגמ באטרוריה . ( 559-552 ) חניתו של רומולוס . ( 564—560 ) קרניו של קיפוס המצביא . ( 621—565 ) המגיפה ברומא והמסע לאפידאוורוס על מנת להביא את אייסקולאפיוס לרומא . ( 744-622 ) רצח יוליוס קיסר . גדולתו של אבגוסטוס . נשמת יוליום הופכת לכוכב . ( 851—745 ) תפילה לאריכות ימים למען אבגוםטוס . ( 870-852 ) סיום . ( 879-871 ) נומה ובינתים •? ? - T תמהו : T כל T העם , T T מי ישא T על - שכמהו ?? : עמס כזה ? מי ראוי למלא מקום מלך כמוהו ? פמה 2 ? T IT זמועה , T כרוז v T נאמן , I T v : הצביעה T ? : ? על 1 - ומה . T דעת אךחות סכינים , היושבים באךצו , לא השביעה 5 את לבבו , T : כי ? תפש : - T בעזכלו : : עמקות - . •• מני אלה • r רעת בנפ ^ ו להכיר את חקי כל הטבע : דעת אהב- ויטש את עירו ילדתו , את קורס , ויזדמן במקןךה אל הקןךת שהךקולס גר בה . — רחקר , ' : מי ? בנה TT שם T ח...  אל הספר
מוסד ביאליק