ספר שלושה־עשר

איאכס כן טלאמון ואוליכסס מגישים את טענותיהם לפני קהל היוונים , טענות איאכס ;( 122—1 ) טענות אוליכסס . ( 381-123 ) איאכס המנוצח שולח יד בנפשו . דמו צובע את פרח היאקינתון . ( 398-382 ) מפלת טרויה . פוליכסנה בת פריאמוס נזבחת על קבר אכילס . פולידורוס אחיה נרצח בידי פולימסטור מלך תראקיה שהיה אפיטרופסו . הקובה אם הילדים מנקרת את עיני הרוצח והופכת לכלבה . ( 575—399 ) קבורת ממנון נן איילת השחר והולדת עופות פלא מאפרו . ( 622 -576 ) אייניאס הגיבור ניצל מהרס טרויה ומגיע לדלוס . אניוס' מלך האי וכוהן לאפולו' מספר לו כיצד רדפו היוונים את בנותיו שהפכו ליונים -623 ) . ( 674 מתנת אניוס עם תמונת בנות אוריאון . ( 704-675 ) הטרויאנים בסיציליה . הסיפור על אודות סקילה וגאלאטיאה . סיפורה של גאלאטיאה' אהבתה לאקיס והירצחו בידי פוליפמוס הקיקלופס . ( 897—705 ) סיפורה של סקילה על גלאווקוס שהפך לאל ים . סקילה בזה לאהבתו והאל בא אל קירקה בת השמש שתעזור לו בקסמיה . ( 968-898 ) נאום : איאכס -ו : : - בן I v טלמון 11 T V ויתישבר השרים - הקיפם הצבא כעטרת . - : - ; T * ~ T I 1 1 : v v איאכס עמד ( שבעת העורות ...  אל הספר
מוסד ביאליק