ספר אחד־עשר

נשי תראקיה מרטשות את אורפווס לגזרים' ראשו נזרק להברוס ומגיע לאי למנוס ; הנחש המתעתד לאוכלו הופך לסלע בפקודת אפולו . ( 66-1 ) באכחוס מעניש את נשי תראקיה על רצח אורפווס והופכן לאילנות . ( 84-67 ) הוא עובר לארץ לוד עם בני לווייתו ומידאס המלך אוסף את סילנוס' השיכור שתעה בדרך . באכחום מבטיח לו למלא את כל משאלות לבו' והמלך מבקש ממנו את הסגולה להפוך את הכול לזהב במגע-יד . מידאס מקבל את מבוקשו' ובסופו של דבר נוטה הוא למות מרעב ומתחרט על איוולתו ; הוא רוחץ במי הנהר פאקטולוס וחוזר למצבו הטבעי . ( 145-85 ) פאן מתחרה עם אפולו בנגינה ונוחל תבוסה' אך מידאס חורץ משפט לזכותו ואפולו מצמיד לו אוזני חמור . ( 179—146 ) המלך משתדל להסתיר את חרפתו' אך עבדו מגלה אותה ולוחש את סודו אל תוך מחילת עפר . קני הסוף הצומחים שם מגלים לאוזני כול את הסוד ברישרושם . ( 193-180 ) אפולו ונפטונום בונים את חומות טרויה ומענישים את לאומדון הרמאי . בתוהסיאונה ניתנת למאכל למפלצת-ים וטלאמון מצילה' מלועה ונושאה לו לאשה . ( 220—194 ) פלווס אחיו מתאהב בתסאליה בתטים , אלת הים , ובעזרת פרוטווס נושאה לאשה . ( 265-221 ) אחרי רצח פוקוס א...  אל הספר
מוסד ביאליק