מטמורפוזות

^ ובי ד יוס מוסד ביאליק ירושלים ספרי מופת מספרות העולם בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים בשותפות עם מוסד ביאליק העורך הכללי : ש . ה . ברגמן אוביךיוס ? . טמוךפוזות שני כרכים פובליוס אויבידיוס נז 1 מטמורפוזות בחמישה עשר ספרים תרגם מרומית והוסיף מבוא . הערות ומילון שלמה דיקמן שני כרכים  אל הספר
מוסד ביאליק