רשימה ביבליוגרפית

אביבי , עקרונות המלחמה ש' אביבי , עקרונות המלחמה בארצות המקרא ( עבודת גמר , ( אוניברסיטת בר אילן : רמת גן תשנ"ו . אבינרי , פרקי חברה ש' אבינרי , פרקי חברה ומדינה , תל אביב תש"ל . אבינרי , ציות ודמוקרטיה , — "ציות ודמוקרטיה , " בתוך : י' ויינשטיין ( עורך , ( אי ציות ודמוקרטיה , ירושלים תשנ"ט , עמ' 165 . 181 אברבנאל , פירוש , — פירוש על נביאים ראשונים , ירושלים תשט"ו . אברמסקי , שמואל א ש' אברמסקי ( פרשנותו בחלקים של הספר , ( אנציקלופדיה עולם התנ"ך , שמואל א . ירושלים רמת גן . 1985 אהרוני , ארץ ישראל י' אהרוני , ארץ ישראל בתקופת המקרא , ירושלים תשכ"ג . אהרליך , תורה א"ב אהרליך , מקרא כפשוטו ( מהדורת אורלינסקי , ( ניו יורק . 1969 אהרליך , דברי סופרים , — מקרא כפשוטו , דברי סופרים , ברלין . 1900 אולברייט , הארכיאולוגיה ו' אולברייט , הארכיאולוגיה של ארץ ישראל , תל אביב . 1965 אופנהיימר , אוטופיה ומציאות ב' אופנהיימר , "אוטופיה ומציאות במחשבה המקראית , " שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום , ד , ( 1980 ) עמ' 10 . 26 אופנהיימר , הנבואה הקדומה , — הנבואה הקדומה בישראל , ירושלים תשל"ג . אופנהיימר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד