פרק י: המלוכה הקדומה במקרא: שלטון ריכוזי המשחית את עצמו

בכל אחת מן הרפובליקות האמריקניות אין הממשלה המרכזית עוסקת לעולם אלא בעניינים מועטים ... היא אינה עוסקת כלל בעניינים המשניים של החברה , ואין שום עדות לכך כי שאפה פעם לכך . הרוב , שנעשה יותר ויותר תקיף , לא הגדיל את סמכותה של הרשות המרכזית ; הוא לא עשאה כל יכולה אלא בתחומה . נמצא , העריצות יכולה להעיק בנקודה אחת , אבל אין היא יכולה להתפשט על הכול ( דה טוקוויל , הדמוקרטיה באמריקה , עמ' 83 . ( 84 מבוא פרק זה ממשיך את קו המחשבה של הפרק הקודם " ) חולשה מובנית של השלטון המרכזי , ( " שבסיסו הרעיוני היה מושתת על ההנחה , שקיים יחס ישר בין מגמה השוללת את המלוכה ואת השלטון הריכוזי בכלל , והתומכת בשלטון לא ריכוזי , לבין ערכים דמוקרטיים . במקביל לדברי טוקוויל כאן , הובאה שם כדוגמה טענתו של ק' מאנהיים , שככל שהשררה השלטונית חזקה יותר , כך הדמוקרטיה חלשה יותר , ולהיפך . כזהו הוא גם נושא פרקנו , המבסס מודל רעיוני , שלפיו השלטון במקרא ( כעולה מתיאור שלושת המלכים הראשונים ) "משחית את עצמו . " לפנינו עמדת תצפית ספרותית , שמבקרת את השלטון הריכוזי המלוכני , ומתארת אותו כנדון מראש לכישלון . עמדה זו עומדת ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד