פרק ט: ללא שושלת: חולשה מובנית של השלטון המרכזי

שני "סיפורי בבואה" - שני מודלים שונים של ירושה שלטון ריכוזי העובר בירושה , והשיטה הדמוקרטית בפרק המסכם של ספרר על הדמוקרטיה היוונית , דן א' דוד בתופעה של יציבות הדמוקרטיה באתונה לאורך כמאתיים שנה , ומעלה שורה של הסברים לכך . אחד הבולטים הוא "תהליך הדרגתי של פיצול השררה , הגבלתה בזמן ורוטציה ... תהליך הדמוקרטיזציה נטל את עקרונות השוויון הפוליטי ... והרחיב בהדרגה את תחולתם על יותר ויותר אזרחים" ( דוד , הדמוקרטיה הקלסית , עמ' . ( 266 שלושה כללים מעצבים אפוא מימד זה של הדמוקרטיה הקלסית . פיצול השררה , הגבלתה בזמן , והחלפה מוסכמת של השלטון . ושלושה אלה הם ניגודה הגמור של המלוכה בעולם העתיק : שהייתה ריכוזית , שלא הוגבלה בזמן , ושהתבססה על השושלת ( דהיינו , שהמלך האב , עד כמה שהדבר ניתן בידיו , היה מעביר את השלטון לבניו אחריו . ( כך היה גם במקרא , כמו שמצאנו במלכות בית דויד : "ויהי דבר ה' אל נתן לאמר : לך ואמרת אל עבדי אל דוד ... כי ימלאו ימיך ושכבת עם אבתיך והקימתי את זרעך אחריך , אשר יצא ממעיך והכנתי את ממלכתו" ( שמ"ב ז , 4 . ( 12 העיקרון השושלת של המלוכה במזרח הקדום ובישראל העיקרון השושל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד