פרק ח: "בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה" (שופטים יז) - האומנם אנרכיזם?

בין משטר ריכוזי לבי ! משטר שבסי בעל סממנים של "דמוקרטיה קדומה" [ מטרת האוטופיה המדינית שאני מציע ] היא להעמיד ככל האפשר את החברה במקום המדינה ... רק חברה בעלת מכנה שלם תוכל לרשת את תפקיד המדינה . מטרה זו , לפי טיבה , אין להשיגה לא בשינוי סדר השלטון בלבד , כלומר , בחילופי האישים שבידם השררה על אמצעי השלטון ... אסור שיצמח כאן משטר כפייה , העורך את הכול במערכת אחידה ואינו מניח מקום לאותו יסוד שבלעדיו לא תקום חברה אמיתית - היסוד הספונטני , העיצוב מבפנים , שהוא גם היסוד של רב גווניות ( בוגר , נתיבות באוטופיה . ( בקאנון המקראי ממוקם ספר שופטים בין ספר יהושע ובין ספר שמואל , ויוצר בכך רציפות ספרותית והגותית , מעת כניסת בני ישראל לארץ ועד לתקופת המלוכה הקדומה , ואחר כך גם המלוכה הממוסדת . הספר מציג את מלכות ה' כסמכות הלאומית הראויה , שפועלת למעשה במלכות הארץ באמצעות שופטים , אשר נשלחים מפעם לפעם , שעה שהעם חוטא ונלחץ על ידי גויי כנען , והספר מסתיים בשני סיפורים : האחד , בפסל מיכה , שבו אישה אחת , עובדת ה , ' הקדישה לעצמה "פסל ומסכה" ( שר יז יח ;( והשני , בסיפור גבעה , שבו אנשי העיר גבעה שבנחלת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד